Wat is metaverse en web3?

Het woord metaverse werd al in 1992 geintroduceerd door Neal Stephenson. In zijn boek “Snow Crash” konden mensen met hun eigen avatars in een virtueel universum bijeenkomen. Dit is precies wat ook bedrijven als Meta (Facebook) en Microsoft in gedachten hebben met respectievelijk Meta Quest en Microsoft Mesh, maar metaverse is meer dan alleen avatars en een virtuele wereld.

Wat metaverse interessant maakt is de combinatie met en tussen: web3.0, DeFi, blockchain en NFT’s. Virtuele werelden kennen we al van toepassingen zoals Habbo Hotel en Second Life, maar deze hebben geen enkele raakvlak met blockchain of NFT’s. Het waren wellicht de voorlopers, maar zeker met de komst van blockchaintechnologie is het plaatje volledig veranderd.

Definitie van metaverse

Het woord metaverse is samengesteld uit de woorden “meta” (‘over’, of ‘betreffende’) en “universe”, het Engelse woord voor universum. Hiermee wordt gedoeld op een nieuwe versie of generatie van het waarin alles aan elkaar verbonden zal zijn in een virtueel universum dat ‘metaverse’ wordt genoemd. Er zijn verschillende definities van metaverse in de omloop; hieronder volgen een paar voorbeelden.

  • Metaverse is een digitale ruimte op het internet waarin mensen met elkaar kunnen zijn en daarbij hun lichaam kunnen gebruiken ter sturing zonder er fysiek aanwezig te zijn. (bron)
  • Metaverse is (…) waar zij gebouwen, parken, borden, en dingen die in de werkelijkheid niet bestaan kunnen bouwen (bron: Neil Stephenson)
  • Metaverse is het toekomstige internet dat gebruikers betreden in plaats van alleen bekijken (bron: Mark Zuckerberg)

Al deze definities hebben een ding gemeen: het internet is essentieel. Wat ook opvalt is dat het gaat om een gevoel, een soort twee virtuele dimensie waarin je een deel van jezelf meeneemt en uit kan beelden door middel van digitale goodies.

Alles bij elkaar kan metaverse dus als volgt gedefinieerd worden:

Metaverse is de naam van de volgende generatie van het internet dat bestaat uit aan elkaar gekoppelde en verbonden 3D-omgevingen waarin gebruikers door nieuwe concepten zoals Augmented Reality en – onder aanvoering van blockchain – nieuwe technologieën zoals cryptocurrencies, virtuele goederen zoals kleding, avatars, maar ook drank (denk aan voorbeelden van Heineken en Coca-Cola) – al dan niet in NFT vorm – aan kunnen schaffen kunnen en kunnen interageren met andere mensen en avatars die zich in dezelfde virtuele omgeving (de metaverse) bewegen.

Wat is web3?

Web 3 is het vervolg op web 2.0, het internet zoals wij dat nu kennen. Met web3 wil men het internet vanaf de grond opnieuw bouwen. Zo moeten web 3-toepassingen interoperabel en gedecentraliseerd zijn, wat betekent dat er niet één bedrijf of entiteit zal zijn die controle heeft over wat je online doet.

Web3 is een set van nieuwe technologieën die mogelijk word gemaakt door de introductie van blockchaintechnologie. Het doel van web3 is om af te stappen van gecentraliseerde servers door het web en gegevens te decentraliseren via verschillende technologieën zoals DApps en IPFS. Hiermee verschuift de macht en controle van bedrijven naar de gebruikers, die de eigenaren worden van een stuk van het internet. Dit stuk wordt namelijk opgeslagen in de blockchain.

Wat is het verschil tussen web3 en metaverse?

Er zitten verschillen tussen web3 en metaverse, maar wat dan precies? Hieronder wordt het verschil tussen web3 en metaverse belicht:

Web3 kan worden gezien als het nieuwe internet en een digitale omgeving waar content geproduceerd en gedeeld kan worden en waar nieuwe blockchain technologie direct worden geabsorbeerd om deze toegankelijk te maken voor het publiek, terwijl metaverse een volledige nieuwe manier is om te interacteren met online content dat op Web3 zal draaien. (bron)

Met andere woorden: metaverse heeft web3 (of web3.0) en web3 toepassingen nodig, anders is het niet te bereiken. Zonder web3 geen metaverse, maar web3, daarentegen, hoeft niet gepaard te gaan met metaverse. Zo zijn er een heleboel web3 toepassingen zonder dat metaverse van toepassing komt:

  • Storj (gedecentraliseerde opslag voor gegevens)
  • Everledger (gedecentraliseerd platform met ambitie om supply chain transparanter te maken)
  • Akasha (gedecentraliseerd social media platform)

Terwijl web 3.0 vooral gaat over wie het internet van morgen zal bezitten en controleren, draait de metaverse om de manier waarop gebruikers het internet van de toekomst zullen ervaren. Zo navigeren de meeste mensen op het internet door gebruik te maken van websites en apps via de schermen van computers, smartphones en tablets. Metaverse aanhangers beweren dat in het internet van morgen, we virtual reality (VR)-technologie zullen gebruiken om het internet te betreden, waarbij we ons tussen virtuele werelden zullen bewegen in de vorm van bijvoorbeeld digitale avatars. Dit kan al in applicaties zoals SAND, Decentraland (MANA) en Horizon Worlds van Meta / Facebook.

NFT, Metaverse en web3 gaan hand in hand

Een digitale kunstenaar zou bijvoorbeeld een outfit kunnen creëren voor een avatar in deze metaverse toepassingen, en dan geld verdienen door het als NFT te veilen op NFT marktplaatsen waar NFT collectors aanwezig zijn. Dit zou de koper het exclusieve eigendom van de outfit geven – zelfs als andere mensen de outfit zouden namaken, zouden hun avatars – technisch gezien – namaak dragen.

Metaverse & NFT

Metaverse en NFT kunnen dus in principe hand in hand gaan, maar dat is geen must. Reeds zijn er zogenaamde metaverse cryptomunten uit de blockchaingrond gestampt en zij vormen nu een belangrijk onderdeel om de virtuele wereld van de metaverse vorm te geven. Zo worden NFT’s tegenwoordig gebruikt om de digitale muren van de metaverse te versieren met digitale items zoals NFT art. Zo zijn er al meerdere NFT’s van verschillende NFT artiesten voor miljoenen dollars verkocht.

Metaverse cryptomunten zoals SAND en MANA zijn bedoeld om de nieuwe virtuele omgevingen, de eigen metaverse te verrijken met bijvoorbeeld nieuwe items, avatars, goodies, versiersels, maar ook virtuele grond welke als NFT wordt verkocht op NFT marktplaatsen.

Op deze manier worden web3, metaverse en NFT’s aan elkaar gekoppeld: men kan digitale items in de vorm van non-fungible tokens, ofwel NFT’s aanschaffen in een web3-omgeving en deze gebruiken in de metaverse.

Deel je liefde

Geef een reactie